دانلود کتاب قانون کار pdf ?❤️ فروشگاه علوی پور

توضیحات

دانلود کتاب قانون کار pdf

دانلود کتاب قانون کار pdf

دانلود کتاب قانون کار pdf

دانلود کتاب قانون کار pdf

دانلود کتاب قانون کار pdf

دانلود کتاب قانون کار pdf
دانلود کتاب قانون کار pdf

کتاب قانون کار ۱۴۰۰ pdf
دانلود رایگان کتاب قانون کار 1400
دانلود رایگان کتاب قانون کار
بهترین کتاب قانون کار
خرید کتاب قانون کار
دانلود کتاب قانون کار pdf
آخرین ورژن کتاب قانون کار
کتاب قانون کار وحید حاجی زاده

دانلود pdf کتاب قانون کار رایگان
book
· Translate this page
نام کتاب : قانون کار; ژانر کتاب : دانلود کتاب رمان و کتاب داستان … امروز برای شما دانلود pdf کتاب قانون کار به صورت لینک اختصاصی و سریع قرار دادیم pdf …
· ‎Review by یاشار ایوبی

ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻛﻠﻲ و اﺻﻮﻟﻲ 1
uploads
PDF
ﻣﺎده. 1. ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن، ﻛﺎرﮔﺮان، ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻛﺸﺎورزي. ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ.
50 pages

دانلود جدیدترین قانون کار به صورت pdf با آخرین تغییرات
د…
· this page
nswer
سلام می تونید از لینک زیر دانلود نمایید. دانلود pdf آخرین قانون کار >> https://goo.gl/DkefV3. قانون کار و جزییات قانونی قرارداد کار.

متن کامل قانون کار+pdf و ورد | حساب جم
this page
متن کامل قانون کار به همراه دانلود رایگان pdf و ورد قانون کار و حداقل حقوق و … کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار …

1369 ﻣﺼﻮب آﺑﺎن ﻣﺎه – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
PDF
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب آﺑﺎن ﻣﺎه. 1369 … ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ … اﺟﺘﻬﺎد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻘﻬﺎي ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﯾﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ.

دانلود کتاب ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – تدبیرسرا
ماده ۲– کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند . ماده ۳– …

معرفی و دانلود PDF کتاب شرح و تفسیر قانون کار – کتابراه
فرزاد سروش نیا در کتاب شرح و تفسیر قانون کار، قوانین حقوقی و مدنی مربوط به نظام کاری جمهوری اسلامی ایران را به زبانی ساده و روان توضیح داده است، به طوری که …
قانون کار – پایگاه دانلود رایگان کتاب
دانلود کتاب آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی … پس از تشکیل وزارت کار و تبلیغات در سال ۱۳۲۵ اولین قانون کار مشتمل بر ۲۱ ماده و ۱۵ … نوع فايل : PDF.

دانلود کتاب قانون کار (قانون بیمه بیکاری) جهانگیر منصور pdf
…this page
Shahrivar 25, 1400 AP — بر اساس متنی از کتاب قانون کار (بیمه بیکاری): ماده 1: کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت …

دانلود و خرید رایگان کتاب قانون کار جمهوری اسلامی ایران | طاقچه
› قانون-…
· s page
اولین قانون کار ایران در سال ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر سه اتحادیه کارگری ایران بود که «شورای متحده مرکزی …

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دانلود

5/5 ( 3 نظر )
enemad-logo