جزوه حقوق مدنی ۳ خلاصه فصل ها دکتر سید حسین صفایی ❤️ PDF ❤️ DOC فروشگاه علوی پور

دسته:

توضیحات

جزوه حقوق مدنی ۳ خلاصه فصل ها دکتر سید حسین صفایی + PDF + DOC – فروشگاه علوی پور

 

 

 

جزوه حقوق مدنی ۳ خلاصه فصل ها دکتر سید حسین صفایی + PDF + DOC – فروشگاه علوی پور دانشگاه پیام نور دانشجو ایین دادرسی مدنی کیفر جرم کتاب law ، جزوه مدنی ۳ کاتوزیان ، کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی pdf ، کتاب قواعد عمومی قراردادها جلد دوم دکتر صفایی pdf ، جزوه مدنی 3 ملاکریمی ، جزوه حقوق مدنی 3 دکتر صفایی ، دانلود رایگان کتاب حقوق مدنی ۳ ، خرید کتاب حقوق مدنی 3 دکتر صفایی ، جزوه مدنی 3 دکتر شهبازی

 

جزوه حقوق مدنی ۳ خلاصه فصل ها دکتر سید حسین صفایی + PDF + DOC – فروشگاه علوی پور دانشگاه پیام نور دانشجو ایین دادرسی مدنی کیفر جرم کتاب law
جزوه حقوق مدنی ۳ خلاصه فصل ها دکتر سید حسین صفایی + PDF + DOC – فروشگاه علوی پور دانشگاه پیام نور دانشجو ایین دادرسی مدنی کیفر جرم کتاب law

فهرست:

فصل اول: اقسام عقد
فصل دوم: اصل حاکمیت اراده
فصل سوم: شرایط اساسی صحت معامله
فصل چهارم: آثار عقد
فصل پنجم: شروط ضمن عقد
فصل ششم: عدم اجرای تعهد و آثار آن
فصل هفتم: سقوط تعهدات

 

آشنایی با دکتر سید حسین صفایی

تألیفات

حمایت از محجورین در حقوق تطبیقی LA PROTECTION DES INCAPABLES (به زبان فرانسه)
حقوق مدنی (جلد اول، حقوق اشخاص و اموال،انتشارات میزان، ۱۳۹۲)
حقوق مدنی (جلد دوم، قواعد عمومی قرار دادها،انتشارات میزان، ۱۳۹۴)
حقوق خانواده (در دو جلد، با همکاری اسدالله امامی، ۱۳۷۰) این کتاب برنده جایزه بهترین کتاب سال شد.
مختصر حقوق خانواده (با همکاری اسدالله امامی، نشر میزان، ۱۳۹۵)
حقوق اشخاص و حمایت از محجورین (با همکاری مرتضی قاسم‌زاده، انتشارات سمت)
مسئولیت مدنی: الزامات خارج از قرارداد (با همکاری حبیب‌الله رحیمی، انتشارات سمت)
مسئولیت مدنی تطبیقی (با همکاری حبیب‌الله رحیمی، انتشارات شهردانش، ۱۳۹۷)
حقوق مدنی وصیت، ارث، شفعه (با همکاری هادی شعبانی کندسری، انتشارات شرکت سهامی انتشار)
مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی (۱۳۵۵)

ترجمه‌ها

نهادهای اساسی در حقوق ایالات متحده آمریکا (ترجمه ۱۳۵۰)
حقوق ایالات متحده آمریکا (ترجمه ۱۳۶۹)
مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی (انتشارات میزان)
نظامهای بزرگ حقوقی معاصر تألیف رنه دیوید (ترجمه با همکاری عزت‌الله عراقی و محمد آشوری) در حوزه جامعه‌شناسی حقوق
مبانی و اصول مسئولیت مدنی از دیدگاه حقوق تطبیقی تألیف آندره تنک (ترجمه با همکاری سید احسان حسینی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۸)

مقالات

مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی؛
اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد؛
معاملات هرمی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران؛
وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او؛
ارث کودکان آزمایشگاهی؛
مطالعهٔ تطبیقی حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و دارندگان حقوق مرتبط؛
کنوانسیون بیع بین‌المللی و مسئلهٔ الحاق ایران به آن
ارزش اثباتیِ شهادت در حقوق خصوصی؛
نظریه تضامن در اجرای حق شفعه و ارث خیار؛
محدودیت‌های مربوط به حقوق مالی بیگانگان در قوانین ایران؛
مداخله در امور کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین‌الملل؛
مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت؛
قوهٔ قاهره یا فورس ماژور (بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل و قراردادهای بازرگانی بین‌المللی)؛
استناد به استفادهٔ بلاجهات با وجود رابطهٔ قراردادی؛
تحلیل نمایندگی ناشی از تنفیذ در حقوق انگلیس، اسلام و ایران؛
تولید مثل مصنوعی با کمک پزشکی و انتقال جنین در حقوق فرانسه و ایران؛
آکادمی بین‌المللی حقوق تطبیقی و چهاردهمین کنگرهٔ بین‌المللی حقوق تطبیقی؛
قیمومت شخص حقوقی و «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور»؛
سخنی چند دربارهٔ نوآوری‌ها و نارسایی‌های قانون داوری تجاری بین‌المللی؛
گزارشی از چهاردهمین کنگره بین‌المللی حقوق تطبیقی؛
تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های بین‌المللی؛
حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
شرح و نقدی بر مادهٔ ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱؛
یادی از استاد رنه داوید.

کنفرانس‌ها

رئیس افتخاری دومین کنگرهٔ سالیانهٔ اخلاق و حقوق باروری[۱۱] دبیر علمی «همایش ملی تجلیل از مقام علمی دکتر جعفری لنگرودی»

سوابق اجرائی

از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱: معاون دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸: معاون مؤسسهٔ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران.
از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱: رئیس دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

 

جزوه حقوق مدنی ۳ خلاصه فصل ها دکتر سید حسین صفایی + PDF + DOC – فروشگاه علوی پور دانشگاه پیام نور دانشجو ایین دادرسی مدنی کیفر جرم کتاب law ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، جزوه حقوق مدنی ۳ خلاصه فصل ها دکتر سید حسین صفایی + PDF + DOC – فروشگاه علوی پور دانشگاه پیام نور دانشجو ایین دادرسی مدنی کیفر جرم کتاب law ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، جزوه حقوق مدنی ۳ خلاصه فصل ها دکتر سید حسین صفایی + PDF + DOC – فروشگاه علوی پور دانشگاه پیام نور دانشجو ایین دادرسی مدنی کیفر جرم کتاب law ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، جزوه حقوق_ مدنی ۳ خلاصه فصل ها دکتر سید حسین صفایی + PDF + DOC – فروشگاه علوی پور دانشگاه پیام نور دانشجو ایین دادرسی مدنی کیفر جرم کتاب law ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، دانشجو

 

دانلود کتاب حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها
جزوه مدنی ۳ کاتوزیان
کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی pdf
دانلود رایگان جزوه حقوق مدنی 3 پیام نور
جزوه حقوق مدنی مقدماتی
دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم قواعد عمومی قراردادها صفایی
خرید کتاب حقوق مدنی 3 دکتر صفایی
جزوه مدنی 3 دکتر شهبازی
کتاب قواعد عمومی قراردادها جلد دوم دکتر صفایی pdf
قواعد عمومی قراردادها pdf
کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر کاتوزیان pdf
حقوق مدنی 3 pdf
دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم قواعد عمومی قراردادها صفایی
دانلود کتاب حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها
قواعد عمومی قراردادها صفایی آخرین چاپ
نمونه سوالات حقوق مدنی 3 دکتر صفایی

دانلود کتاب حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها
جزوه مدنی ۳ کاتوزیان
کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی pdf
دانلود رایگان جزوه حقوق مدنی 3 پیام نور
جزوه حقوق مدنی مقدماتی
دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم قواعد عمومی قراردادها صفایی
خرید کتاب حقوق مدنی 3 دکتر صفایی
جزوه مدنی 3 دکتر شهبازی
کتاب قواعد عمومی قراردادها جلد دوم دکتر صفایی pdf
قواعد عمومی قراردادها pdf
کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر کاتوزیان pdf
حقوق مدنی 3 pdf
دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم قواعد عمومی قراردادها صفایی
دانلود کتاب حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها
قواعد عمومی قراردادها صفایی آخرین چاپ
نمونه سوالات حقوق مدنی 3 دکتر صفایی

دانلود کتاب حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها
جزوه مدنی ۳ کاتوزیان
کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی pdf
دانلود رایگان جزوه حقوق مدنی 3 پیام نور
جزوه حقوق مدنی مقدماتی
دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم قواعد عمومی قراردادها صفایی
خرید کتاب حقوق مدنی 3 دکتر صفایی
جزوه مدنی 3 دکتر شهبازی
کتاب قواعد عمومی قراردادها جلد دوم دکتر صفایی pdf
قواعد عمومی قراردادها pdf
کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر کاتوزیان pdf
حقوق مدنی 3 pdf
دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم قواعد عمومی قراردادها صفایی
دانلود کتاب حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها
قواعد عمومی قراردادها صفایی آخرین چاپ
نمونه سوالات حقوق مدنی 3 دکتر صفایی

دانلود کتاب حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها
جزوه مدنی ۳ کاتوزیان
کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی pdf
دانلود رایگان جزوه حقوق مدنی 3 پیام نور
جزوه حقوق مدنی مقدماتی
دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم قواعد عمومی قراردادها صفایی
خرید کتاب حقوق مدنی 3 دکتر صفایی
جزوه مدنی 3 دکتر شهبازی
کتاب قواعد عمومی قراردادها جلد دوم دکتر صفایی pdf
قواعد عمومی قراردادها pdf
کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر کاتوزیان pdf
حقوق مدنی 3 pdf
دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم قواعد عمومی قراردادها صفایی
دانلود کتاب حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها
قواعد عمومی قراردادها صفایی آخرین چاپ
نمونه سوالات حقوق مدنی 3 دکتر صفایی

دانلود کتاب حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها
جزوه مدنی ۳ کاتوزیان
کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی pdf
دانلود رایگان جزوه حقوق مدنی 3 پیام نور
جزوه حقوق مدنی مقدماتی
دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم قواعد عمومی قراردادها صفایی
خرید کتاب حقوق مدنی 3 دکتر صفایی
جزوه مدنی 3 دکتر شهبازی
کتاب قواعد عمومی قراردادها جلد دوم دکتر صفایی pdf
قواعد عمومی قراردادها pdf
کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر کاتوزیان pdf
حقوق مدنی 3 pdf
دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم قواعد عمومی قراردادها صفایی
دانلود کتاب حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها
قواعد عمومی قراردادها صفایی آخرین چاپ
نمونه سوالات حقوق مدنی 3 دکتر صفایی

 

 

دانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود رایگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

5/5 ( 4 نظر )
enemad-logo