تکنولوژی و مواد روسازی محمودرضا کی منش – سعید شاکر – فروشگاه علوی پور

دسته:

توضیحات

تکنولوژی و مواد روسازی محمودرضا کی منش – سعید شاکر

 

 

تکنولوژی و مواد روسازی محمودرضا کی منش – سعید شاکر - دانشگاه پیام نور - آزاد - ازاد - آموزش - جزوه
تکنولوژی و مواد روسازی محمودرضا کی منش – سعید شاکر – دانشگاه پیام نور – آزاد – ازاد – آموزش – جزوه

 

 

تکنولوژی و مواد روسازی محمودرضا کی منش – سعید شاکر – دانشگاه پیام نور – آزاد – ازاد – آموزش – جزوه

 

 

امام علی علیه السلام:

عزیزترین عزت ها از علم و کمال است برای اینکه شناخت معاد و تامین معاش انسان ها به وسیله آن انجام می پذیرد و پس ترین زلزله ها در و نادانی است زیرا که صاحبش همیشه در کری و لالی و کوری میباشد و در تمام امور سرگردان خواهد بود.

 

پیشگفتار:

 

مجموعه حاضر در قالب یک برنامه و جزوه آموزشی دانشجویان عزیز در مقطع کارشناسی ارشد عمران شاقه راه و ترابری و آتنای کلی پیرامون مقوله بسیار.مه مه بازی آسفالتی است و نفت حائز اهمیتی در مباحث اجرایی حوزه تخصصی راه دارد تدوین و جمع آوری و تالیف گردیده است.

به جرات می توان گفت مقوله روزی که در حال حاضر از جهات مختلف منجمله سهم اختصاص بودجه اولویت های کشور است و توجه به این مقوله و علم کافی توسط متخصصین امر و در کنار اهتمام به نظارت و مسئولانه بدور از الزامات غیر فنی می‌تواند ضمن صرفه جویی کلان ملی

و تسریع در امر توسعه خطوط حمل و نقل کشور کاهش خسارت مالی و آسودگی خاطر و صرفه‌ جویی وقت و … راز جهت استفاده کنندگان از راه به دنبال داشته باشد با توجه به مباحث اجرایی و برخی نکات فنی عمر آمده این موضوعات و از آن به همزمانی با شروع به استفاده از رو سازی های آسفالتی می‌رسد.

و امروزه در اغلب نقاط جهان به عنوان بدیهیات مسلم و پذیرفته شده و واضح کلیه عوامل مرتبط با اجرای آسفالت کارفرمایان مشاوران پیمانکاران و اکیپ و عوامل اجرایی

و نظارتی نمایان است در کشور ما می‌توانند بخش عمده‌ای از مشکلات این حوزه را مرتفع نماید. و بدون الزامات خاص اعم از تجهیزاتی و مطالعاتی و … پیمودن مسیر کیفی سازی و افزایش عمر رویه راه

و رضایتمندی مردم را هموار سازد استفاده از مبنای علمی جدیدتر انجام مطالعات خاص استفاده از تکنیک ها و مصالح و افزودنی های پرهزینه و … صرفا در پوشش بخشی از نقاط ضعف در اصول پایه‌ای و اجرائی و … منجر می‌شود

و عمل آن بر پایه مهندسی اقتصادی صحیح استوار نخواهد بود این جزوه آموزشی با جمع آوری مباحثی از فصول مرتبط بروسازی آسفالتی در هشت بخش قیر ، سنگ دانه ها  طراحی ، مخلوط های آسفالتی ، تولید آسفالت ، آسفالت های خاص ، بازیافت آسفالت و افزودنی‌ های آسفالت سعی نمود

تا از پراکندگی مباحث در منابع گوناگون است اجتناب گردد و همچنین با پرداختن به مباحث پایه ای آشنایی اولیه ای نه کاملاً تخصصی و پایه و کامل در خصوص کلیه مباحث مرتبط زمینه اولیه را ندهد

و مطالعات تکمیلی دانش‌ آموزان و متخصصان و کارشناسان پژوهش‌ ها ی متعاقبا آن با فراگیری تکمیلی و باعث فراهم گردد

و امید داریم با راهنمایی اساتید معزز و دانشجویان فهیم این رشته که قطعاً از سرمایه‌  های آینده در حفظ منافع ملی ما هستند به توان در تکمیل این درس نامه و بالندگی آن اقدام نمود.

 

 

 

Imam Ali (as):

The dearest honors are from knowledge and perfection, because the knowledge of the resurrection and the provision of human beings’ livelihood is done by it, and the most recent earthquakes are in ignorance, because its owner is always in deafness, blindness and blindness, and he will be lost in all things. .

Preface:

The present collection is in the form of a program and educational booklet for dear students in the master’s degree in civil engineering, road and transportation, and general Athens about many categories. May is an asphalt game,

and oil is important in the executive discussions of the specialized field. It has been compiled and compiled. It can be boldly said that the category of the day, which is currently the share of the country’s priorities in various ways,

and paying attention to this category and sufficient knowledge by experts, along with diligent supervision and responsibility away from non-technical requirements, can save money. Macro-national search and acceleration in the

development of the country’s transportation lines, reduction of financial damage and peace of mind, saving time, etc. should be kept secret for road users, according to the executive issues and some technical points of life, these

issues and It coincides with the beginning of the use of asphalt pavements. And today in most parts of the world as a matter of course and accepted and clear all the factors related to the implementation of asphalt, contractors,

consultants, crews and executives, and supervision is visible in Our country can solve most of the problems in this area And without special requirements, including equipment and studies, etc., to follow the path of quality

improvement and increase the life of the road. And to pave the way for people’s satisfaction. Using a newer scientific basis, conducting special studies, using costly techniques, materials and additives. And … only covers some

of the weaknesses in the basic and executive principles, etc., and its operation will not be based on proper economic engineering. This educational booklet by collecting topics from the relevant chapters of asphalt construction in eight

sections of bitumen Grains Design of asphalt mixtures Production of asphalt Special asphalts Recycling of asphalt and asphalt additives tried to avoid the dispersion of topics in various sources and also by addressing the basic

topics, not very specialized, basic and complete familiarity with all related topics And provide additional studies for students, specialists and research experts with subsequent learning and cause, and we hope to be able to complete

this textbook with the guidance of esteemed professors and knowledgeable students in this field who are definitely future investments in protecting our national interests. And maturity It acted.

 

 

تکنولوژی و مواد روسازی محمودرضا کی منش – سعید شاکر – دانشگاه پیام نور – آزاد – ازاد – آموزش – جزوه

تکنولوژی و مواد روسازی محمودرضا کی منش – سعید شاکر – دانشگاه پیام نور – آزاد – ازاد – آموزش – جزوه

تکنولوژی و مواد روسازی محمودرضا کی منش – سعید شاکر – دانشگاه پیام نور – آزاد – ازاد – آموزش – جزوه

 

 

 

 

تکنولوژی و مواد روسازی محمودرضا کی منش – سعید شاکر - دانشگاه پیام نور - آزاد - ازاد - آموزش - جزوه
تکنولوژی و مواد روسازی محمودرضا کی منش – سعید شاکر – دانشگاه پیام نور – آزاد – ازاد – آموزش – جزوه
5/5 ( 26 نظر )