خانه / فنی مهندسی

فنی مهندسی

لیندوز چیست ؟ – فروشگاه علوی پور

لیندوز چیست ؟ سام هایسر که تلاش فراوانی برای پیشرفت نرم‌افزار سیستم‌های رایانه‌ای انجام داده، تفاوت‌های اساسی دو سیستم ویندوز و لینوکس را بیان کرده است.....

لیندوز چیست ؟   لیندوز چیست – لیندوز – لینوکس – ویندوز – سیستم سام هایسر كه تلاش فراوانی برای پیشرفت نرم‌افزار سیستم‌های رایانه‌ای انجام داده، تفاوت‌های اساسی دو سیستم ویندوز و لینوكس را بیان كرده است. او می‌گوید: «در سیستم ویندوز حالتی است كه من به آن”Windows Pucker” می‌گویم. هنگامی …

بیشتر بخوانید »